N

Vind het perfecte kraamcadeau: snel verzonden (1-3 werkdagen)

N

Voordelig verstuurd vanaf €4,25

N

Altijd feestelijk verpakt

Je Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Privacyverklaring Baby-Kidsvilla

Laatst bijgewerkt: 18 april 2023
1. Inleiding
Baby-Kidsvilla, eigendom van Mirjam Olsthoorn, respecteert de privacy van al haar klanten en
gebruikers van haar website. Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke
gegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Baby-Kidsvilla uw persoonsgegevens verzamelt,
gebruikt en beschermt, in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
2. Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Baby-Kidsvilla
Pijlkruidveld 5
2492LA ’s-Gravenhage
KvK-nummer: 83992499
E-mailadres: info@baby-kidsvilla.nl
3. Welke gegevens verzamelen we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verzamelen:
• Naam
• Adres
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Geboortedatum (optioneel)
• Betaalgegevens
• IP-adres
• Overige gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te
maken, in correspondentie of telefonisch
4. Waarom verzamelen we deze gegevens?
We verzamelen uw gegevens om de volgende redenen:
• Om uw bestelling te verwerken en bezorgen
• Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
• Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te versturen (indien u zich hiervoor heeft
aangemeld)
• Om u gepersonaliseerde advertenties en content te tonen op onze website
5. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld. In het algemeen bewaren we uw persoonsgegevens zolang
u een account bij ons heeft of zolang als nodig is om onze diensten aan u te verlenen.
Factuurgegevens worden bewaard gedurende de wettelijke termijn van 5 jaar voor
belastingdoeleinden.
6. Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.
7. Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Voor meer
informatie over welke cookies we gebruiken en waarom, verwijzen we u naar onze
Cookieverklaring.
Daarnaast maken we gebruik van analytische diensten zoals Google Analytics, Google Search
Console en Facebook Pixel om het gebruik van onze website te analyseren en onze
marketinginspanningen te verbeteren. Deze diensten verzamelen gegevens over uw
interactie met onze website, zoals het aantal bezoeken, de bezochte pagina’s en de duur van
het bezoek. We hebben passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat deze
diensten uw privacy respecteren, zoals het anonimiseren van IP-adressen en het sluiten van
verwerkersovereenkomsten met deze partijen.
Als u niet wilt dat uw gegevens door deze diensten worden verzameld, kunt u gebruikmaken
van tools zoals de Google Analytics Opt-out Browser Add-on of uw browserinstellingen
aanpassen om het gebruik van cookies te beperken.
8. Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BabyKidsvilla. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@baby-kidsvilla.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
9. Beveiliging
Baby-Kidsvilla neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via
info@baby-kidsvilla.nl.
10. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Baby-Kidsvilla behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen
zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Het wordt aanbevolen om deze privacyverklaring
geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.
11. Contact
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of de verwerking van uw
persoonsgegevens door Baby-Kidsvilla, neem dan contact met ons op via:
Baby-Kidsvilla
Pijlkruidveld 5
2492LA ‘s-Gravenhage
E-mailadres: info@baby-kidsvilla

× Hoe kan ik je helpen?